Finska traži cirkularna rešenja koja će zaustaviti gubitak biodiverziteta – Prijavite se do 30. septembra

Finski Inovacioni fond Sitra poziva evropske kompanije da ponude cirkularna rešenja koja će zaustaviti gubitak biodiverziteta. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Kompanije čija rešenja budu izabrana, naći će se na listi cirkularnih rešenja za prirodu koja će biti objavljena na Svetskom forumu za cirkularnu ekonomiju (WCEF) naredne godine.

Cilj konkursa je da pruži praktične primere kako se gubitak biodiverziteta može rešiti primenom cirkularnih rešenja kompanija, istovremeno stvarajući uspešno poslovanje.

Prema izveštaju Sitre objavljenom 2021. godine, cirkularna ekonomija igra suštinsku ulogu u zaustavljanju gubitka biodiverziteta koji ima dalekosežne posledice po našu ekonomiju, zdravlje i blagostanje.

Kompanije igraju važnu ulogu u zaštiti biodiverziteta, a investitori, finansijeri i kupci takođe se sve više interesuju za rešenja koja ublažavaju gubitak biodiverziteta. Međutim, dosad postoji samo nekoliko konkretnih primera kako se biodiverzitet može zaštititi putem cirkularnog poslovanja, upozorava Sitra zbog čega pokreće potragu za vodećim rešenjima cirkularne ekonomije u Evropi za prirodu.

– Zaustavljanje gubitka biodiverziteta često se posmatra samo kroz zaštitu, obnovu ili kompenzaciju štete nanete prirodi. Ovom novom listom kompanija želimo da pokažemo da se biznis i suočavanje s gubitkom biodiverziteta mogu kombinovati – kaže Jyrki Katainen, predsednik Sitre.

Ko i kako može da se prijavi?

Prijave za uključenje na listu cirkularnih rešenja za prirodu otvorene su do 30. septembra. Lista će biti objavljena na Svetskom forumu za cirkularnu ekonomiju (WCEF) 2024. godine. Kompanije mogu prijaviti svoj predlog putem online prijave do 30. septembra.

Mogu se prijaviti evropske kompanije koje nude cirkularna rešenja koja pomažu u sprečavanju gubitka biodiverziteta i pretvaranju štetnih uticaja na životnu sredinu u mere za jačanje biodiverziteta; zatim kompanije koje oslobađaju više vrednosti iz postojećih resursa i smanjuju potrebu za upotrebom novih resursa; kompanije koje posluju u sektorima koji imaju najveći uticaj na prirodu, posebno u proizvodnji hrane i poljoprivredi, građevinarstvu, vlaknima i tekstilu i šumskom sektoru.

Kakve će koristi imati kompanije?

Kompanije uključene na listu će imati priliku da međunarodnoj publici predstave svoju priču na Svetskom forumu za cirkularnu ekonomiju 2024. godine. Biće među prvima koji će imati priliku da pokažu kako se cirkularna rešenja mogu koristiti za generisanje poslovanja, rešavanje probleme kupaca i istovremeno ublažavanje gubitka biodiverziteta. Takođe, naučiće da prepoznaju i komuniciraju kako njihova cirkularna rešenja unapređuju biodiverzitet.

Kako će kompanije biti odabrane?

Kompanije će biti odabrane za listu od strane panela koji će činiti stručnjaci iz Sitre i konsultantskih partnera. Više informacija o kriterijumima za selekciju možete pročitati na linku.