Cirkularna ekonomija u Čajetini, Somboru i Beogradu

Treći ciklus projekta “ENV.net uključivanje pitanja životne sredine Zapadnog Balkana i Turske u političku agendu EU”, čija je jedna od najvažnijih tema bila cirkularna ekonomija, uspešno je završen u decembru, navodi se u saopštenju Ambasadora održivog razvoja.

Uvođenjem cirkularne ekonomije u različite segmente, doprinelo se boljem razumevanju pojma i daljoj promociji prelaska sa linearne na tzv. “kružnu ekonomiju” u različitim lokalnim zajednicama. U tome su u Srbiji posebnu ulogu odigrale Eko-škole i organizacije civilnog društva, kroz šemu sub-grantova u okviru env.net projekta, naglašava se u saopštenju.

U projektu koji je trajao 3 godine, učestvovale su 4 organizacije iz Srbije: Zlatiborski krug iz Čajetine, Planeta iz Sombora, Eko-musketari iz Beograda i Centar ekspertize za prirodne i ekonomske resurse iz Beograda. One su u saradnji sa Eko-školama u svojim lokalnim zajednicama, razvijale odnose sa donosiocima odluka i predstavljale dosadašnje rezultate rada u promociji koncepta cirkularne ekonomije i svoje napore u borbi protiv klimatskih promena.

Rad sa Eko-školama doprineo je razumevanju i prihvatanju koncepta cirkularne ekonomije u različitim lokalnim zajednicama, što je u nekoliko slučajeva rezultiralo pokretanjem preduzetničkih inicijativa mladih i osoba sa smetnjama u razvoju, poput projekta u Somboru.

Školarci u Čajetini prikupljali tekstil za reciklažu

Udruženje građana „Zlatiborski krug“ iz Čajetine je zajedno za Eko-školom OŠ „Dimitrije Tucović“ realizovalo 2019. godine projekat „Model cirkularne ekonomije u službi zaštite životne sredine u Čajetini“. 

Takođe, kroz ovaj program učenici Eko-škole prikupljali su tekstil i materijale koji mogu da se recikliraju, a zajedno sa korisnicima Dnevnog boravka „Zračak“ pravili su ukrasne predmete koje su na školskom vašaru prodavali. Ostvareni prihod je korišćen za unapređenje rada Dnevnog boravka „Zračak“, koji se nalazi u prostorijama osnovne škole, što doprinosi razvijanju socijalne inkluzije u Čajetini.

U projektu su posebnu ulogu odigrale Eko-škole i NVO

Nabavljene su i dve šivaće mašine, koje su smeštene u Asistivni centar gde se održavaju kreativne radionice, na kojima se od materijala koji bi inače završili na otpadu, šiju i prave različite upotrebne stvari i ukrasi. Kao jedan od važnijih rezultata projekta „Model cirkularne ekonomije u službi zaštite životne sredine u Čajetini“ u okviru pomenutog ENV.net sub-granta, ističe se formiranje Saveta za održivi razvoj i edukaciju, pri osnovnoj školi „Dimitrije Tucović“ u Čajetini, koji će imati savetodavnu funkciju, a čine ga predstavnici svih obrazovnih institucija sa teritorije opštine Čajetina, medija i javnih preduzeća.

Prodaja predmeta od odbačenih materijala u Somboru

Projekat u Somboru rezultirao je pokretanjem preduzetničkih inicijativa mladih i osoba sa smetnjama u razvoju. Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Vuk Karadžić“ iz Sombora je ustanova koja obrazuje, vaspitava i rehabilituje decu/učenike i odrasla lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Važan segment rada ustanove je i Učenička zadruga “Pčelica”, učenička organizacija koja pri školi radi još od 2009. godine.

Od 2018. godine kroz projekat “Košnica – cirkularna ekonomija kao model preduzetništva mladih” u saradnji sa Centrom za razvoj obrazovanja “Planeta” iz Sombora, koji je finansiran kao subgrant projekta ENV.net3, rad zadrugara počinje sve više da se razvija. Tako ustanova i Učenička zadruga proširuju svoj rad izrađujući upotrebne predmete od odbačenih materijala i prodaju ih na izložbama, prezentacijama, manifestacijama, ali se ovi proizvodi plasiraju i privrednicima u lokalnoj sredini.

Tokom prodaje izrađenih predmeta na raznim manifestacijama, učenici imaju priliku da za produkte svog rada, koje su izradili uz pomoć nastavnika, ostvare izvesne prihode. Ovo postaje novina u radu sa učenicima sa smetnjama u razvoju, jer po prvi put kod njih počinje da se razvija preduzetnički duh, imaju priliku da se direktno susretnu sa novcem, da ga koriste i nauče kako da postupaju sa njim.

Tokom trajanja projekta “Košnica”, 2018–2019. godine, realizovane su pokazne radionice preduzetništva u svim osnovnim i srednjim školama na nivou grada Sombora, kao i u osnovnim školama u Karavukovu i Sivcu. Centar “Planeta” je opremio prostorije za svoje aktivnosti, od kojih je jedna opredeljena za prostor “Košnice” kao mesto susreta mladih koji će kroz druženje i rad imati priliku da nastave svoje proizvodne delatnosti i nakon školovanja.

“Košnica“ u budućnosti predstavlja viziju socijalnog preduzetništva u kome bi osobe sa smetnjama i invaliditetom mogle da rade poslove koji su za njih prilagođeni i na taj način ostvaruju sopstvene prihode, navodi se u saopštenju.

Foto: Zlatiborski krug