Češka kompanija najavljuje revoluciju u građevinarstvu – beton od 100% recikliranog materijala

Građevinska industrija značajno doprinosi zagađenju u Evropi, a po nekim procenama građevinski otpad čini 25 do 30% ukupnog otpada generisanog na Starom kontinentu. Procenjuje se da svake godine u Evropskoj uniji nastaje čak 850 miliona tona ovog otpada, a iako se jedan deo reciklira, veoma mali procenat se „apciklira“, odnosno koristi na taj način da novi proizvod ne bude manjeg kvaliteta od starog. Manjak dostupne tehnologije i predrasude o recikliranom materijalu kao manje vrednom od novih sirovina, učinile su da u građevinarstvu još nije zaživela šira upotreba recikliranog otpada.

Sada na scenu stupa češka kompanija ERC-TECH koja najavljuje revoluciju u građevinarstvu – beton od potpuno recikliranih delova. Kako kaže direktor Petr Marek, za ovaj proces nije potrebna nova oprema, već se može koristiti postojeća građevinska oprema namenjena za usitnjavanje. „Tajna“ je zapravo u mešavini sastojaka za pravljenje novog betona koji se na testovima odlično pokazao. Ovako napravljen proizvod ima sve osobine i parametre kao i beton koji se pravi od prethodno nekorišćenih sirovina. Takođe, kompanija je našla način da koristi sav otpad – beton, cigle, keramiku, crepove – što znači da je sortiranje nepotrebno.

U potrazi za lokalnim partnerima

Tehnologija je već patentirana u 154 zemlje, a 8 fabrika u Češkoj je dobilo sertifikate. Sada je ERC-TECH u potrazi za partnerima iz drugih zemalja kako bi im preneli tehnološki know-how. Na lokalnim igračima insistiraju zbog poznavanje tržišta, kao i same implementacije tehnologije, jer transport betona na više od 30 kilometara nema mnogo smisla, ni ekonomski, ni ekološki.

Svesni su, ipak, da je dug put do šireg prihvatanja ove tehnologije uprkos tome, što su kako kažu, svi argumenti na njihovoj strani – od nižih troškova proizvodnje, ekološke koristi, do dobijanja materijala koji je oko 10% lakši od betona dobijenog na klasičan način. Reciklirani proizvod mnogi i dalje posmatraju kao otpad i zato je neophodna promena stava i edukacija ključnih faktora u građevinskoj industriji.

Mada je ovo prvi korak ka većoj cirkularnosti u građevinarstvu, i dalje će biti potrebne dosadašnje sirovine, ističe Marek, jer je tražnja ogromna. Čak i da se sav otpad iskoristi za nov beton, time će biti zamenjeno samo 15 odsto sirovina.

Inače, u nedavnom izveštaju Evropske agencije za zaštitu životne sredine istaknuto je da je potrebno smanjiti upotrebu betona, cementa i čelika i da je neophodna veća cirkularnost u građevinarstvu. Direktiva za upravljanje otpadom iz 2008. je postavila ambiciozni cilj da se do 2020. reciklira 70%, a u recikliranju prednjače Holandija i Belgija.

Izvor: eKapija

Foto: Pixabay

Leave a comment